• 0911 - 189 771
  • techgraph@techgraph.sk
  • Kontakt

KONTAKT

Prevádzka (korenšpondenčná adresa)

Techgraph, s.r.o.
Kutnohorská 664/17
967 01 Kremnica

E-MAIL: techgraph@techgraph.sk
TELEFÓN: 0911 - 189 771

Fakturačné údaje

Techgraph, s.r.o.
Kutnohorská 664/17
967 01 Kremnica

Zapísané na OS Bratislava III v Od. Sro vo vl.č.24714/B

IČO: 35 818 239
IČ DPH: SK2020284376

Bankové spojenie

IBAN: SK13 0200 0000 0015 0793 1255
BANKA: VÚB Bratislava
BIC: SUBASKBX

Napíšte nám správu

Pri žiadosti o cenovú ponuku prosím vložte náhľad grafiky (veľkosť max. do 1MB) a zadajte aj požadovanú veľkosť grafiky na výrobku, ktorý dopytujete.
Príloha